Radoši

Reklāmas kampaņas, grafiskais dizains un zīmola valodas veidošana.
Reklāmas audio un video klipu izstrāde.

Projektu vadība

Tirgus izpēte, produkta pozicionēšana un mārketinga plāna izstrāde.
Reklāmas kampaņu īstenošana un poligrāfijas darbu organizēšana.
Ideas Unlimited
Informācija
Marshal Design
Rīga
LV-1004
Bieķensalas iela 21, Latvija
+371 67 470 929
office@marshal.lv
Marshal Design